Utbildning för hållbar utveckling

Vår specialitet är att ta fram och genomföra organisationsinterna utbildningar med fokus på prestation och effektivitet. Med bevisad effektiv pedagogik, får våra kursdeltagare metoder och verktyg för att bli mer framgångsrika i sina yrkesroller. Med Lövéns utbildningsprogram kan ni vara säkra på att effekten inte bara består över tid, som ett självreglerande system tenderar den också att utvecklas vidare.
Lövéns prestationsorienterade utbildningar är helt transparanta mot bransch, organisation och funktion. Har ni redan annamat en metodik som tex lean eller agilt? Bra, prestationsorienterat införlivar och förstärker dessa.

Även om vi kan ta fram de flesta tänkbara utbildningar inom personlig och profesionell utveckling, utgår vi helst från ett ramverk kallat prestationsorienterat. Här nedan kan du läsa om dessa tre ramverk.

Prestationsorienterat arbetssätt (PoA)

Som individ leverera över egen och andras förväntan utan att ta ut sig. Med enkla medel minska friktionen i det dagliga arbetet för att på så sätt tryggare nå, och rent av överträffa målen.

Prestationsorienterat arbetssätt ger deltagarna insikter, metoder och verktyg för att utveckla ett mer effektivt arbetssätt. Där målet är att jobba och stressa mindre, samtidigt som man går mer gjort, och levererar med högre kvalitet.

Målgrupp: Alla
Dagar: 2
Innehåll: Innehållet anpassas utifrån kundens kontext, behov och mål. Några exempel på rubriker..
- Olika förhållningssätt utifrån deltagarens tidsorientering (profil)
- Prioritera för att skapa värde och andrum
- Planering och schemaläggning för effektivare framdrivning
- Tekniker för effektiv e-posthantering
- Handlingsplan för tiden efter utbildningen

Prestationsorienterat samarbete (PoS)


Ett samarbete baserat på vilja och synergi där gruppen blir mer än summan av delarna. Fördelar som sedan gynnar både gruppen i sig, och organisationen som helhet.

Prestationsorienterat samarbete ger deltagarna insikter, metoder och verktyg för att kanalisera potentialen för gruppdynamik. Ett ansvar hos gruppens ledare, men som gruppen själv kan både förvalta och utveckla.

Målgrupp: Medlemmar i projekt- och arbetsgrupper, samt deras ledare
Dagar: 3
Innehåll: Innehållet anpassas utifrån kundens kontext, behov och mål. Några exempel på rubriker..
- Olika förhållningssätt utifrån deltagarnas kommunikationsstil (profil)
- Förstå och hantera grypdynamik, samt att kanalisera dess potential
- Tekniker och policys för effektiva möten
- Grundläggande kommunikation för att minimera missförstånd och skapa samförstånd
- Handlingsplan för tiden efter utbildningen

Prestationsorienterat ledarskap (PoL)

Det moderna ledarskapet anpassat efter dagens höga krav från intressenter. Som chef, investera sin tid och energi där den bäst behövs genom att utveckla en väl motiverad och mer självgående organisation.

Prestationsorienterat ledarskap ger deltagarna insikter, metoder och verktyg för att, utifrån en föränderlig värld, möte upp intressenters krav och förväntan.

Målgrupp: Chefer och ledare med personalansvar
Dagar: 4
Innehåll: Innehållet anpassas utifrån kundens kontext, behov och mål. Några exempel på rubriker..
- De fyra komponenterna som ligger till grund för medarbetares prestation
- Utveckla och upprätthålla motivationen i en grupp
- Involvera utan att belasta medarbetare
- Effektiva utvecklings-, uppföljnings-, och lönesamtal
- Handlingsplan för tiden efter utbildningen

FacebookLinkedInTwitterYouTubeTill början