Prestation med hjärta och hjärna

Vi är svaret på Er önskan om att öka utväxlingen mellan insats och avkastning. Utifrån en agil metodik hjälper vi Er att med mindre kraft, enklare medel och på kortare tid nå, eller rent av att överträffa era mål. Allt sedan 1996 har Lövén hjälpt 1000-tals chefer, med tillhörande grupper och medarbetare.. nu är det Er tur. Välkommen!

Senaste inspirationsbrevet:

#1:2019 Kommunikation - hur svårt kan det vara?

Vi får lära oss att läsa och skriva i grundskolan. Men hur är det med den mellanmänskliga interaktionen, eller kommunikation, när och hur lär vi oss det?[..läs mera]

Utbildning topnotch Namnkunniga utbildningsbolag har länge underkontrakterat Lövén. Varför inte hämta kunskapen direkt ur källan, med nöjd-kund-garanti? [..läs mera]

Konsultation deluxe Oavsett om Ni behöver en stategisk co-pilot eller en operativ handledare så har Lövén både kunskapen och erfarenheten för att säkerställa att insatsen blir en framgång. [..läs mera]

Prestationsorienterat

Prestationsorienterat är Lövéns agila metodik för utveckling av högpresterande; chefer, grupper och medarbetare. Här till höger kan du läsa om dessa tre fokuspmrådena. Vill du fördjupa dig ytligare är du välkommen till prestationsorienterat.se

PoL: Ledare Det moderna ledarskapet anpassat efter dagens höga krav från intressenter. Som chef, investera sin tid och energi där den bäst behövs genom att utveckla en väl motiverad och mer självgående organisation.[..läs mera]

PoS: Grupp Ett samarbete baserat på vilja och synergi där gruppen blir mer än summan av delarna. Fördelar som sedan gynnar både gruppen i sig, och organisationen som helhet.[..läs mera]

PoA: Medarbetare Som individ leverera över egen och andras förväntan utan att ta ut sig. Med enkla medel minska friktionen i det dagliga arbetet för att på så sätt tryggare nå eller rent av överträffa målen.[..läs mera]

FacebookLinkedInTwitterYouTubeTill början