[klicka här för bättre layout]

     
  Håkan Lövén      
  Inspirationsbrev nummer 2:2012  

Tips och idéer

 
         
   
   
 

Vikten av motiv i vårt arbete
Jag frågar ofta mina åhörare hur många som gör uppgifter de inte riktigt förstår vitsen med. Det är ofta(alltid) en majoritet som räcker upp handen... och lika många ser det som "inte hela världen".
Jag menar på att ovetskap om arbetsuppgifters syfte, oavsett hur få eller små de är, har en kostnad. Vilket det här brevet handlar om.


Vad som "gör" vår prestation.
Utöver vår personlighet ligger tre komponenter till grund för vår prestation; kunskap, erfarenhet och motivation. Även om alla tre är viktiga, verkar motivationen vara den komponent som gör störst skillnad när det kommer till leveranser. Och det är här "syfte" kommer in i bilden...

Myten om motivation.
Ett idag klassiskt misstag är att tro att vi kan motivera andra genom att dela med oss av vår egen. Dels är det inte säkert att mina motivationsfaktorer appellerar till omgivningen. Men framför allt för att motivation är en del av känslosystemet, och kan därmed aldrig "delas ut". Det vi däremot kan göra är att hjälpa andra att hitta sin motivation. Skillnaden kan ses som hårfin, men är dramatisk. Tex kan jag därmed hjälpa mig själv att hitta min motivation.

Motiv...ation.
Japp, att motiv ingår i ordet motivation kan vara en ledtråd om att motiv är en universell motivationsfaktor som hjälper oss att hitta vår motivation. I en perfekt värld fungerar motivet även som ett incitament. Men jag påstår att bara förståelsen för syftet med en arbetsuppgift räcker långt nog.

Vems är ansvaret?
Ansvaret för att se och förstå motivet med varje arbetsuppgift är tudelat. Proaktivt är det en chefs ansvar att kommunicera det samma, medan det reaktivt är medarbetarens ansvar att fråga.
Så som medarbetare, ta för vana att från och med nu fråga din chef om motivet med de uppgifter som du inte riktigt ser vitsen med, där nyckeln är att fråga för att förstå- inte att ifrågasätta.

Motiv och motivation i privatlivet.
Allt ovan är baserat på mänskliga drag snarare än samhällsutveckling och organisationskultur. Det innebär att det samma gäller i våra privata relationer; föräldraskap, vänskap, partnerskap, osv.
Ett dåligt exempel; motivera den skoltrötte tonåringen genom att försöka överföra sina egna motivationsfaktorer till barnet, inte sällan i form av "piska och morot".
Ett bättre exempel; att hjälpa den skoltrötte tonåringen hitta sin motivation utifrån barnets motivationsfaktorer, i form av incitament.

Motiv och motivation i arbetslivet.
Att se och förstå motiven i större utsträckning är en bra början. Därtill kan man som chef aktivt ta till vara på medarbetarnas motivationsfaktorer och "uppgradera" dem till incitament. Det här är kärnan i Lövéns ledarskapsprogram "prestationsorienterat ledarskap", som du kan läsa mer om här: http://www.loven.se/utbildning_1.shtm

Sprida Lövéns ord?
Avslutningsvis vill jag be dig om en tjänst. Om du gillar det här brevet och har Facebook, öppna brevet i en Internetläsare och klicka på "dela" här till höger. Du som redan läser det här på Facebook... du vet vad du kan göra. :-)

   

Lövén levererar sällan det kunden vill ha.
Vi tar reda på vad kunden behöver och ser sen till att i första hand leverera just det.

Vill ni ha ett trevligt avbrott i vardagen?
..ring någon annan. Vill ni ha utveckling och resultat - ring Lövén!

En dålig kapten skyller på väder och vind, eller rent av manskapet.
En bra kapten lär sig segla.

Har Er organisation inte tid med utbildning och konsulter?
...då är ni i desperat behov av Lövéns tjänster. Kontakta oss omgående!

Fördelarna med organisations-interna utbildningar kontra publika kurser

Fördelarna med organisations-interna utbildningar kontra öppna kurser är flera. Till exempel att få rätt innehåll, i rätt tid, till rätt pris.
Läs mer här >>

Administration av det här brevet

Vill du läsa äldre inspirationsbrev, avregistrera dig eller få det till en annan adress... klicka här.

För mer information om tipsen ovan kontakta Håkan via hans hemsida på www.loven.se

 
Dela

 

   
   

© 2011 Håkan Lövén  |  loven.se  | handbok.se mindofsuccess.se