[klicka här för bättre layout]

     
  Håkan Lövén      
  Inspirationsbrev nummer 3:2011  

Tips och idéer

 
         
   
   
 

Parrelationer och sandlådor.
För många har semestern redan börjat - så även för mig. Men jag tänkte jag skulle få iväg det här brevet före hösten, som jag fö "fnulat" på ett tag. Det handlar om parrelationer i olika "sandlådor", där sandlåda är min metafor för relation.

Nu är det slut - vad börjar nu?
För 100 år sedan var det rätt enkelt med en parrelation; det var som det var. Mannen hade det ekonomiska övertaget och kvinnan rättade sig i ledet. Idag är vi mer jämställda och det har blivit tio resor värre..!

Relationen finns inte...
Allt för många pratar om relationen som en "separat enhet" typ; Eva och Adam har problem med sin relation. I det här fallet skulle man kunna likställa deras relation med deras bil eller deras barn - och som sådan existerar inte relationen. Ber du mig peka på var relationen finns, så kommer jag peka mot Eva och Adams huvuden.
För mig är det viktigt att kalla saker vid dess rätta namn. Därför har jag valt en metafor för att i alla fall påminna mig själv om vad jag pratar om.

Vilken sandlåda leker ni i?
Det finns (grovt sett) fyra möjliga sandlådor, som jag beskriver här nedanför.
Harmoniska sandlådan
Ett par som ger och tar, som uppskattar varandras olikheter och löser konflikter lustfyllt.
Parallella sandlådan
Ett par som kör sina egna race, som lärt sig leva med varandras egenheter och hanterar konflikter som en tävling.
Låtsas-sandlådan
Ett par där den ena underkastat sig den andra och motvilligt leker i dennes del av sandlådan, allt för barnens och/eller husfridens skull och som undviker konflikter.
Extra-sandlådan

Ett par där den ena eller båda skaffat sig en sandlåda vid sidan om, som rättfärdigar sin extra sandlåda genom sin partners brister och de konflikter h*n skapar.

Sandlåda... vad barnsligt!

Finns det inte fler varianter än de här fyra? Absolut, det finns oräkneliga varianter som är hybrider av två eller flera. Intressant (eller deprimerande) att notera är att de sista tre är ack så vanliga, vilket givetvis få skulle erkänna. Vad som är typiskt för dessa tre, är att parterna ofta anstränger sig för att ge sken av en harmonisk låda. Medan de i en harmonisk låda ser konflikter som en naturlig del när olikheter ska samarbeta, och har därmed inget behov av att dölja dem.

Kort och gott.
Nu blev mina beskrivningar ovan korta, ja rent av kryptiska. Och det finns givetvis mycket mer att säga om dem - mer än vad som finns utrymme för i ett inspirationsbrev. Så jag avrundar med att ge några exempel på företeelser från de tre sistnämnda, och överlåter sen till dig att reflektera över alternativa förhållningssätt (läs: lösningar), och om det jag beskriver verkligen är ett problem...
Parallella sandlådan
Paren har skaffat sig separata intresseområden som man ägnar majoriteten av sin fritid åt. Det kan vara barnens aktiviteter, hus och hem, kropp och skönhet eller en hobby som ridning eller golf. Paren har kommit till insikten att kärlek handlar mer om praktiska arrangemang, snarare än passion för den andre.
Låtsas-sandlådan
Består ofta av en dominant person som av "kärlek" tagit på sig ansvaret för familjen - lite som en projektledare, där den andre är projektmedarbetare. Den andre lever i illusionen att "vara till lags" är en viktig ingrediens i kärlekslivet.
Extra-sandlådan
Klassikern som alla känner till. Men det måste inte vara att personen i fråga har ett stadigt fling, det kan lika gärna vara tillfälliga möten på krogen eller kryssningen. Inte sällan försvarar denna person sitt val med att "den var ju aldrig inne". Nä, men det är snarare behovet av att få komma bort från sin partner som "gör" den här sandlådan, än en klassisk otrohetsaffär.

Uppdateringar av Lövéns brev
Baserat på feedback kan jag komma att uppdatera publicerade inspirationsbrev. Dessa kommer inte att mailas ut på nytt, utan noteras på Lövén Utvecklings sida på Facebook.

Sprida Lövéns ord?
Avslutningsvis vill jag be dig om en tjänst. Om du gillar det här brevet och har Facebook, öppna brevet i en Internetläsare och klicka på "dela" här till höger. Du som redan läser det här på Facebook... du vet vad du kan göra. :-)

Ha en fortsatt skön sommar!

   

Har Er organisation inte tid med utbildning och konsulter?
...då är ni i desperat behov av Lövéns tjänster. Kontakta mig omgående!

Fördelarna med organisations-interna utbildningar kontra publika kurser

Fördelarna med organisations-interna utbildningar kontra öppna kurser är flera. Till exempel att få rätt innehåll, i rätt tid, till rätt pris.
Läs mer här >>


Formeln: ni + Lövén = prestation3
Vill Ni också ta del av framgångsformeln? Ge Lövén en timme för att presenterar vad vi kan hjälpa Er att åstadkomma.


Administration av det här brevet

Vill du läsa äldre inspirationsbrev, avregistrera dig eller få det till en annan adress... klicka här.

För mer information om tipsen ovan kontakta Håkan via hans hemsida på www.loven.se

 
Dela

 

   
   

© 2011 Håkan Lövén  |  loven.se  | handbok.se mindofsuccess.se