[ser brevet konstigt ut - klicka här]

     
  Håkan Lövén      
  Inspirationsbrev nummer 3:2010  

Tips och idéer

 
         
   
   
 

Personlig inveckling
Genom åren har jag tagit del av oräkneliga böcker och kurser inom området för personlig utveckling. Ingen av dessa kan jag minnas som "dålig", men däremot som komplicerade. Och gudarna ska veta att jag bidragit med det samma mer än en gång...
Tvärt emot vad många förståsigpåare säger, så anser jag att personlig utveckling är enkelt. Varför? För att 99,5 procent av all olycka som vi upplever kommer ur att vi krånglat till det.
Så låt mig nu bidra med något enkelt för att kompensera allt komplicerat jag gödslat omkring mig.

Du blir vad du tänker
Att man blir (fysiologiskt) vad man äter, är det nog få som argumenterar mot idag. Men hur är det med våra tankar, kan dom precis som föda forma vår person? I allra högsta grad, om du frågar mig.
Allt du just nu kan se är resultat av en handling, och all handling inleds med en tanke. Så vill vi ha ett annat resultat, hos oss själva eller i vår omgivning, vill det till att tänka annorlunda. Tyvärr uppmuntras vi allt som oftast att tänka mer och hårdare, när vi istället borde göra tvärt om; tänka mindre och lugnare. Eller som jag föredrar att uttrycka det; tänka bredare.

Vi vill inget... annat än att vara
Tycker du att rubriken andas noll ambition? Det är fullt förståeligt, för många är vi som fått lära oss att vill man komma någon vart i livet så får man också anstränga sig, eller som mina föräldrar sa; lägga manken till.
I görande håller jag delvis med, men inte när det gäller varandet. Att vara (vad man nu vill vara) ska inte behöva någon ansträngning. Ta tex det här med att förändra saker och ting.
Alltså... det finns tre versioner av livet - din, min och så livet självt. Vem är jag att lägga mig i och försöka förändra din version - hur du ser på och lever ditt liv är din ensak. Därför har jag sällan eller aldrig åsikter om andras mål och ambitioner - det är tex ovanligt att jag ger människor råd de inte bett om. Förutom i min yrkesroll, där betalar ju kunderna för mina råd - och där kan goda råd vara dyra... ibland. (obs skämt)
Min version däremot, tar jag helt och fullt ansvar för. Mao tar jag ansvar för allt jag tänker och gör. Och andra må ha åsikter om hur jag tänker och vad jag gör, vilket är intressant, men ofta för mig ovidkommande.
Livets version, den där som är så svår att uttala sig om då jag i första hand ser min egen, den varken kan eller vill jag förändra. Det är som det är med livet.

Filosofisk nonchalans?
Det här kan låta hänsynslöst och rent av arrogant. Men jag insisterar på motsatsen, det här "tänket" är mer empatiskt och fruktsamt än det där när vi kanske både beklagar oss över livet, och försöker förändra andras.
Har du inte prövat förr så gör ett experiment i sommar, genom att:
- tag ansvar hela vägen - skyll inte ifrån dig
- stötta andra i deras liv - låt dem göra sina val
- önska inte att livet vore annorlunda - gör ditt liv annorlunda


Ha en oförskämt skön sommar!

   

Mental ergonomi: "tänk rätt"
Hur en arbetsgrupp tänker kommer i stor utsträckning påverka dennes prestation. Att få till ett grupptänk som gynnar både individen, gruppen och organisationen, är mycket enklare än vad många spontant tror.

Tag hand om din personal innan någon annan gör det.
Många fler personalinsatser skulle genomföras om bara någon satte sig ned och räknade ut vad de kostar att inte genomföra.

Dyrt med företagsintern utbildning?

En kursplats på en publik 2-dagarsutbildning ligger på ca 10.000 kronor. Det betyder att redan från 5 deltagare lönar det sig att hålla utbildningen företagsinternt.

Kartlägg gruppens samarbete

Med Lövéns grupprofil får din grupp snabbt förståelse för egna och andras sätt att samarbeta. Profilen ger både insikter och påvisar möjligheter hur att utveckla dynamiken inom gruppen.

För mer information om tipsen ovan kontakta Håkan via hans hemsida på www.loven.se

 
Dela

 

   
   

© 2010 Håkan Lövén  |  loven.se  | handbok.se mindofsuccess.se