[ser brevet konstigt ut - klicka här]

     
  Håkan Lövén      
  Inspirationsbrev nummer 2:2010  

Tips och idéer

 
         
   
   
 

Tiden bara flyger iväg..!
Nej jag vill inte beklaga mig, utan påvisa hur klassiska uttryck kan säga något om vårt liv och leverne. Har du hört dig själv eller någon annan uttala: nä jag har inte tid, det får tiden utvisa, tiden räcker aldrig till...
Vad är då tid? Frågar du mig så är det mitt liv - min tid på jorden så att säga. Vilket förklara varför jag värnar om den. Pröva att läsa rubriken och citaten ovan en gång till, men ersätt ordet tid med liv... där har du mitt perspektiv.

Tidsoptimist - javisst!
Tid är för oss ett ohanterligt mått eftersom tid, som människan konstruerat den, inte existerar. En naturlig följd av detta är bland annat tidsoptimism.
Tidsoptimismen är alltså mer ett naturligt tillstånd än en åkomma. Tack och lov kan vi stålsätta oss och motverka de negativa konsekvenser tidsoptimism ger, tex att vara ute i sista minuten eller rent av komma för sent.
Personligen önskar jag att jag kunde stoltsera med att vara en tidsrealist, men får nog erkänna att jag mer är en tidspessimist... men jag försöker väga upp det med att vara en sann livsoptimist.

Mer kulturellt än neurologiskt betingat
Hur vi ser på och hanterar tid är i stor utsträckning en kulturell/social fråga. Något förenklat så tillhör du en av två möjliga tidskulturer; linjär (monochron) eller cyklisk (polychron). Generellt sett tillhör vi i norra Europa den linjära, medan tex. Sydeuropa präglas av den cykliska.
Vi skall dock komma ihåg att det är få individer som "är" en tidskultur fullt ut, mao finns det alltid variationer inom en och samma population.
Ett exempel på kulturella skillnader i syn på tid är att man inom cyklisk tidskultur i högre utsträckning värderar ålder, medan man inom linjär tidskultur bävar inför åldrande. Om jag får raljera över det sista; det finns kvinnor som upp till en viss ålder vill uppfattas som äldre, därefter infinner sig en punkt när dom vill uppfattas som yngre... och gud nåde den man som inte fattar när den infinner sig.

Är du mono- eller polychron?
Nedan finner du exempel på hur de två tidskulturerna kan fungera i arbetslivet.
Linjär: tiden är statisk
Verksamheten består av uppgifter där varje uppgift mäts för sig. Uppgifter hanteras sekventiellt.  Agendan koordinerar aktiviteterna, medan mellanmänskliga relationer är sekundära. Pauser tar man när man presterat.
Cyklisk: tiden är dynamisk
Uppgifter är en del av verksamheten, där resultatet är summan av delarna. Uppgifter hanteras parallellt. Mellanmänskliga relationer koordinerar aktiviteterna, medan agendan är sekundär. Pauser får oss att prestera bättre.

Annorlunda snarare än sämre
Utmaningen är när olika tidskulturer skall samarbeta. Och lösningen är självklart inte att ifrågasätta den tidskultur som jag själv inte representerar. Min uppmaning är istället att söka förstå det annorlunda, oavsett om det handlar om en kund, kollega eller partner - att förlika sig med att det finns både för- och nackdelar med de flesta  förhållningssätt.

Lycka till!

   

Tag hand om din personal innan någon annan gör det.
Många fler personalinsatser skulle genomföras om bara någon satte sig ned och räknade ut vad de kostar att inte genomföra.

Dyrt med företagsintern utbildning?

En kursplats på en publik 2-dagarsutbildning ligger på ca 10.000 kronor. Det betyder att redan vid 6 deltagare lönar det sig att hålla utbildningen företagsinternt.

Kartlägg gruppens samarbete

Med Lövéns gruppprofil får din grupp snabbt förståelse för egna och andras sätt att samarbeta. Profilen ger både insikter och påvisar möjligheter hur att utveckla dynamiken inom gruppen.

Personlig coachning

En mindre känd tjänst är personlig coachning. Jag har genom åren coachat både specialister, chefer, och elitidrottsutövare.

För mer information om tipsen ovan kontakta Håkan via hans hemsida på www.loven.se

 
 

 

   
   

© 2010 Håkan Lövén  |  loven.se  | handbok.se mindofsuccess.se