[ser brevet konstigt ut - klicka här]

     
  Håkan Lövén      
  Inspirationsbrev nummer 1:2010  

Tips och idéer

 
         
   
   
 

Nytt år - ny layout
Då var det hög tid för 2010 första inspirationsbrev. En nyhet utöver layouten och kolumnen till höger, är att jag inte kommer skriva vitt och brett om ditten och datten längre. Istället kommer varje brev ha ett fokusområde, där jag tar mig genom tre steg; observation, analys och inspiration.

Hur mår vi egentligen?
Min observation via personliga möten, men framförallt media, säger; sämre och sämre - när det gäller psykisk hälsa. Därför var det delvis upplyftande och läsa Folkhälsoinstitutets senaste rapport för 2009. Där kan man se att den psykiska ohälsan förändrats marginellt sedan 2004, när man började genomföra den här undersökningen.
Den mindre upplyftande läsningen handlade om yngre människor. 2002 förutspådde jag att arbetsrelaterad ohälsa skulle komma att krypa ned i åldrarna, tex att vi skulle få se mental utmattning (utbrändhet) hos så unga som 30-åringar, vilket delvis slagit in. Men FHI:s rapport säger något mer, att åldersgruppen 16-29 år mår allmänt sett sämre än äldre på majoriteten av kontrollpunkter..!

Mer miljöbetingat än medicinskt
Hela 18% av de tillfrågade upplever ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Hos några av dessa lär det finnas neurokemiska orsaker. Min övertygelse är dock att en övervägande majoritet har ett i grund och botten väl fungerande känslosystem, men ett obalanserat liv. I rapporten kan man tex se en klar korrelation mellan psykisk ohälsa och ekonomisk/arbetsrelaterad situation.
Att en ekonomiskt pressad situation skapar psykisk ohälsa är föga förvånande, men som jag ser det kan det inte vara hela sanningen. Missbruk, dåliga relationer, avsaknad av mening och mål, för många bollar i luften... är bara några exempel.

Rapporten som helhet kan du läsa här >>
..och resultatet av den psykiska delen, här >>


Hur vi möter problem
När vi ställs inför problem ställer vi blixtsnabbt (ofta omedvetet) upp till tre frågor.


1. Förstår jag problemet?
Ibland känner vi olust inför någon/något, men kan inte se varför.
2. Vill/orkar jag göra något åt problemet?
Jag förstår problematiken, men är det mödan värt att göra något åt den?
3. Kan jag göra något åt problemet?
Trots att vi både förstår och vill göra något åt problemet, så kan vi känna att vi inte har de inflytande som behövs.

Tricket som jag ser det är att (som vanligt) medvetandegöra processen. Så när du nästa gång känner förvirring, olust eller frustration inför ett problem, arbeta dig medvetet genom de tre frågorna.
1. Förstå
Vad hos dig får dig att känna som du gör om problemet?
2. Hitta motivationen
Skriv ned alla fördelar med att hantera, och alla nackdelar med att inte göra det samma.
3. Påverka
Okej, du kanske inte kan eliminera, men i alla fall hantera? Vem skulle kunna hjälpa dig.. "problemet" själv?


Självhypnos för bättre sömn
I FHI:s rapport kan man glädjande läsa att andelen med svåra sömnbesvär successivt minskat. Skulle du tillhöra gruppen som inte syns i rapporten, de med lätta sömnbesvär och trötthet, så kan jag erbjuda dig en liten övning att genomföra innan du lägger dig. Det är en ljudinspelning jag gjorde för över 5 år sedan, och jag ber om överseende för ljudkvalitén. Du kan ladda hem MP3-filen här >>

   

Kartlägg gruppens samarbete
Med Lövéns grupp-profil får din grupp snabbt förståelse för egna och andras sätt att samarbeta. Profilen ger både insikter och påvisar möjligheter hur att utveckla dynamiken inom gruppen.

Brist på uppslag inför kick-off:en?
Även om jag oftast figurerar i utbildningssammanhang så ger  jag gärna kortare inspirations-föreläsningar. Titta in på Lövéns hemsida för uppslag.

Mötesteknik IRL
Utöver utbildningar i effektiv mötesteknik, erbjuder jag handledning på plats under era möten. Jag observerar ett möte och ger er sedan återkoppling med tillhörande åtgärdsplan.

Personlig coachning
En mindre känd tjänst är personlig coachning. Jag har genom åren coachat både specialister, chefer, och elitidrottsutövare.

För mer information om tipsen ovan kontakta Håkan via hans hemsida på www.loven.se

 
 
 
 

 

   
   

© 2010 Håkan Lövén  |  loven.se  | handbok.se mindofsuccess.se