PoS

Prestationsorienterat samarbete

Ett samarbete baserat på vilja och synergi där gruppen blir mer än summan av delarna. Fördelar som sedan gynnar både gruppen i sig, och organisationen som helhet.

Stödjande förhållningssätt

De tre musketörernas devis ”en för, alla för en” beskriver den här principen på ett lysande sätt. Den prestationsorienterade gruppen ser sig som en unik helhet bestående av ett antal individuella enheter. Eftersom jag som enhet är en del av helheten, är jag själv en av vinnarna när jag stöttar mina kollegor.

Värdedrivet samarbete

Den prestationsorienterade gruppen vet att gruppdynamik kommer ur samarbete mellan olika människor. Därför accepterar jag inte kollegor som tänker annorlunda än jag.. jag uppskattar dem. Utifrån denna insikt, kanaliserar vi potentialen för gruppdynamik, för att varje dag leva ”1 + 1 = 3”.

Iterativ planering

Både lång- och kortsiktig planering har sina för- respektive nackdelar. Därför strävar gruppen alltid efter en balans mellan det kort- och långsiktiga. Gruppens konsoliderade bild av historien, vilken uppdateras kontinuerligt, ligger sedan till grund för en dynamisk plan- och schemaläggning av vårt arbete.

Inkrementell utveckling

Utveckling av gruppen handlar mindre om teambuilding, och mer om att skapa ett arbetsmässigt ”flyt” inom gruppen. Det här innefattar både arbetet i sig och dess utövare, varför gruppen med dess medlemmar också är bäst lämpade att bidra till denna utveckling. Vi gör inga allomfattande punktinsatser, inte heller drar vi vårt lilla strå till stacken utifrån en anonym förslagslåda. Generöst bidrar vi om allt, till alla. Där vi tillsammans med vår chef avgör vad som skall införlivas, respektive hamna i backlogg.