PoL

Prestationsorienterat ledarskap

Det moderna ledarskapet anpassat efter dagens höga krav från intressenter. Som chef, investera sin tid och energi där den bäst behövs genom att utveckla en väl motiverad och mer självgående organisation.

Stödjande förhållningssätt

Som prestationsorienterad ledare är mitt yttersta ansvar att skapa förutsättningar för mina medarbetare att prestera maximalt. Jag har höga (och uttalade) förväntningar på min grupp, där jag tillser att förutsättningar finns för att kunna leva upp till dessa förväntningar. Jag fungerar som en katalysator till gruppen, där det jag bidrar med ökar effekten på gruppens framdrivning, utan att jag tar ut mig själv eller några medarbetare.

Värdedrivet ledarskap

Allt jag gör, och alla beslut jag tar, har ett värde utifrån vad vi ämnar uppnå. Så fort jag upplever något utan direkt värde, eller ens syfte i förlängning, ifrågasätter jag detta görande. Jag uppskattar all återkoppling från utomstående intressenter, och inifrån gruppen, för att kunna maximera mitt värderdrivna ledarskap.

Iterativ planering

Det som går att förutse plan- och schemalägger jag. Allt för att skapa utrymme för att möta upp de oförutsedda händelser som ovillkorligen kommer att inträffa. Genom ett tätt samarbete med min grupp, kommer vår planering att gradvis närma sig verkligheten, så att den samma allt mer sällan sätter käppar i hjulet på vår plan.

Inkrementell utveckling

För vår arbetsgivare skall jag och mina medarbetare vara en investering, där vi ökar i värde för varje större iteration. Värdet bestäms utifrån hur vi presterar och vilket värde vi levererar. Utöver uppenbara utvecklingsinsatser som utbildning, tar jag även tillvara på de små tillfällena för kunskap- och erfarenhetsutbyte inom gruppen. Utifrån värdekedjan ansvarar de övre nivåerna för att värdefull information flödar nedåt.