PoA

Prestationsorienterat arbetssätt

Som individ leverera över egen och andras förväntan utan att ta ut sig. Med enkla medel minska friktionen i det dagliga arbetet för att på så sätt tryggare nå eller rent av överträffa målen.

Stödjande förhållningssätt

Oavsett vad jag levererar, och till vem, så är mottagaren min kund. Jag gör inte allt för kunden, men kan jag hjälpa till så gör jag det. Med en positiv människosyn talar jag i termer av ”vi” snarare än ”dom”. Jag delar med mig av kunskap och erfarenhet som är relevant för kunden. Jag investerar i vår relation med vetskapen om att ”som man sår, får man skörda”.

Värdedrivet arbetssätt

Min motivation kommer ur syftet med det jag tillför, och utifrån min kontext (med kollegor och kunder), tillser jag att leverera värde. Jag rannsakar mig själv och mitt arbete för att alltid förstå syftet i förlängning med vad jag gör, och hur jag gör det.

Iterativ planering

Lika självklart som grupp- och projektplanering, tar jag ansvar för min personliga planering. Med insikten om att slumpen gynnar den förberedde, avsätter jag korta sessioner varje dag för rekapitulation och överblick. När det oväntade inträffar, står jag beredd.

Inkrementell utveckling

Tack vare min organisatoriska medvetenhet är jag lyhörd för förändrade förutsättningar och krav. Jag tar till vara på alla möjligheter att gradvis justera mitt tillvägagångssätt, allt utifrån en önskan att jobba smartare istället för hårdare.