Välkommen till prestationsorienterat

Här får du en grundläggande förståelse för den prestationsorienterade metodiken, samt tips och idéer om hur du kan utveckla din prestationsorienterade verktygslåda.

I sin enklaste form

Prestationsorienterat är en agil metodik som kan tillämpas utifrån tre fokusområden; av chefer, grupper och medarbetare. Den gemensamma nämnaren, oavsett de tre fokusområdena, är ett värdedrivet utvecklingsarbete som ökar utväxlingen mellan insats och avkastning.

Fundamentet

Fundamentet i prestationsorienterat är att arbeta med verkligheten före planen. Att låta planen vara överordnad verkligheten, är som att stirra sig blind på GPS:en.. man kör i diket.

De fyra principerna

Utifrån fundamentet ovan finns det fyra principer som beskriver hur prestationsorienterat utöavs. Dessa principer ser lite olika ut beroende på fokusområde (chef, grupp eller medarbetare). Utifrån ditt fokusområde, klicka dig vidare i menyn högst upp.

Med hopp om inspirerande läsning.

// Håkan Lövén