[klicka här för bättre layout]

     
  Håkan Lövén      
  Inspirationsbrev nummer 2:2011  

Tips och idéer

 
         
   
   
 

Vad ska andra säga?
Hur mycket påverkas du av andras uppfattning om dig? Att alla påverkas mer eller mindre är självskrivet, men när kan nivån av påverkan bli en belastning för individen? Det tänkte jag försöka mig på att besvara i det här brevet.

Dels en kulturell fråga...
Man brukar särskilja kulturers normativa beteende baserat på något som kallas kontextkänslig värdegrund. Kontextkänslig värdegrund handlar om hur omgivningen värderar en individ baserat på individen själv kontra individen i ett sammanhang.
I en kultur med hög kontextkänslig värdegrund (HKV) värderas individen mer utifrån dess sammanhang än individen själv. Tex Asien och Arabländer.
I en kultur med låg kontextkänslig värdegrund (LKV) värderas individen mer utifrån individen själv än dess sammanhang. Tex Skandinavien och Anglosaxiska länder.

Exempel på värderingar i en HKV-kultur:
- att "förlora ansiktet" är förenat med skam
- individens anseende färgar gruppens dito
- genom gruppen hjälper jag mig själv

Exempel på värderingar i en LKV-kultur:
- att "förlora ansiktet" är förenat med skuld
- individens anseende färgar delvis gruppens dito
- genom mig själv hjälper jag gruppen

Med den här begränsade informationen tror jag du ändå kan se hur olika det kan komma att fungera i dessa kulturer, i allt från arbete till privata relationer.

...dels en generationsfråga
I och med globalisering har dessa skillnader gradvis minskat, och då framför allt hos den yngre generationen. Sen vill ju jag tro att vissa ränder aldrig går ur.

Ta tex Sverige som klassiskt är en LKV-kultur. Även inom Sveriges gränser finns så klart variationer. Skillnaden är klart synlig mellan 40- och 60-talister, medan skillnaden mellan 40- och 80-talister är dramatisk.

Exempel på värderingar hos 40-talister:
- man ska inte vara andra till last
- själv är bästa dräng
- vett och etikett (exemplariskt beteende)
- klanderfri utan skuld är guld

Exempel på värderingar hos 80-talister:
- man ska inte vara andra till lags
- ensam är stark, men aldrig bäst
- målet helgar medlen
- ingen är perfekt

Hur är då du?
Allt ovan är generaliseringar baserat på statistik. Det intressanta är hur du värderar och är i dessa frågor? Har du friktionsfyllda relationer som kanske kan förklaras med olikheter i värderingar, snarare än rätt och fel?
Personligen är jag den som lägger föga vikt i vad andra ska tycka, vilket givetvis inte kan stämma i alla lägen - men i de flesta fall. En fördel är att jag vågar göra saker som kan anses suspekta - det ger mig en frihetskänsla. En nackdel är att jag ibland glömmer bort att människor i min omgivning kan "dras med", mot sin vilja.
Jag tror i alla fall att det kan vara värt att diskutera det här med dom jag har en för mig viktig relation till. Vad tror du?

Sprida Lövéns ord?
Avslutningsvis vill jag be dig om en tjänst. Om du gillar det här brevet och har Facebook, öppna brevet i en Internetläsare och klicka på "dela" här till höger. Du som redan läser det här på Facebook... du vet vad du kan göra. :-)

Tack!

   

Har Er organisation inte tid med utbildning och konsulter?
...då är ni i desperat behov av Lövéns tjänster. Kontakta mig omgående!

Fördelarna med organisations-interna utbildningar kontra publika kurser

Fördelarna med organisations-interna utbildningar kontra öppna kurser är flera. Till exempel att få rätt innehåll, i rätt tid, till rätt pris.
Läs mer här >>


Formeln: ni + Lövén = prestation3
Vill Ni också ta del av framgångsformeln? Ge Lövén en timme för att presenterar vad vi kan hjälpa Er att åstadkomma.


Administration av det här brevet

Vill du läsa äldre inspirationsbrev, avregistrera dig eller få det till en annan adress... klicka här.

För mer information om tipsen ovan kontakta Håkan via hans hemsida på www.loven.se

 
Dela

 

   
   

© 2011 Håkan Lövén  |  loven.se  | handbok.se mindofsuccess.se