ser brevet konstigt ut, klicka här >>

 

 

  Informationsbrev nummer 1:2007


 


Smaka på Lövén
Vad skulle du säga om att arbeta och stressa mindre, samtidigt som du får mer gjort med högre kvalité?
Som trogen läsare av Lövén informationsbrev erbjuds du och dina kollegor en kostnadsfri miniföreläsning i ämnet effektivitet och prestation. Den är 60 minuter lång och ger insikt i den potential vi alla besitter, men sällan nyttjar fullt ut. Förslagsvis genomförs den tidig morgon eller under lunch. Motprestationen är att minst en mellanchef eller högre deltar. Kontakta Lövén på info@loven.se för vidare information.

Försäljning für alle
Tidigare i livet hade jag allt som ofta negativa associationer till säljare - jag tänkte på bil-, dörr- och dammsugarförsäljare. sedan jag blev egen företagare mognade min insikt om försäljning. Jag tänkte delge dig min mest kraftfulla insikt vad det gäller försäljning.
Vi köper sällan eller aldrig sådant vi behöver, utan i första han det vi vill ha. Intellektet vet vad vi behöver, men det är känslosystemet som "vill ha". Vilket av dessa har störst inflytande på vårt beteende? Exakt, känslosystemet. Har du varit med om att du köpt något som du trånade efter, men som senare visade sig inte var så nödvändigt? I så fall har du säkert också upplevt hur intellektet har rättfärdigat köpet i efterhand - mer eller mindre långsökt..!

Den här insikten har dramatiskt ökat mitt resultat i positiv riktning. Hur? Först och främst är min sanna övertygelse den att det jag säljer (effektivitetsökning) är något som alla organisationer behöver. Utmaningen är att inte alla kunder vill ha det initiala arbetet som krävs. alltså, alla vill bil mer effektiva, men alla anser sig inte ha tid eller råd att åstadkomma det. Och här kommer nyckeln till framgång; jag har slutat övertyga kunder på en intellektuell nivå med logisk argumentation. Istället belyser jag och får kunden att se de negativa konsekvenserna med att harva vidare som idag, kontra de positiva konsekvenserna av att träna in ett nytt tillvägagångssätt.

Och det här går att översätta till vilken försäljningssituation som helst, inte bara leverantör - kund. Du kan använda den när du säljer in idéer internt i din organisation, men även privat när du säljer in dina idéer hos din partner eller familj. För att inte tala om när du säljer bilen, båten eller någon annan privat egendom.

Ta beslut utifrån USA-modellen
Vad som ofta händer i livet är att vi har mål och ambitioner, men vi fastnar på vägen pga. yttre omständigheter. Finns det en väg förbi dessa? Det är klart - läs vidare!
Nu tänker några att Lövén tagit del av för mycket Amerikansk litteratur. Men den här modellen har inget med landet att göra. Men visst, jag sticker inte under stolen med att namnet är lättare att komma ihåg på grund av den associationen.
I min första bok "handbok i framgång" presenterade jag "framgångsformeln". I den andra "handbok i motgång" presenterar jag USA-modellen. Det är ett enkelt verktyg att använda när vi står inför utmaningar. Eller ännu hellre, när vi anser oss ha prövat allt, och det ändå inte fungerar.
Vi tar ett exempel; jag vill höja min lön, men vid lönesamtalet känns det som jag talar med en sten. Skillnaden är att en sten är tyst och lyssnar... (är ni med?) Nu är det dags att använda USA-modellen.

U: Vad vill du uppnå?
- Jag vill höja lönen

S: Vad är syftet med det?
- Jag vill höja lönen sa jag ju!
(Syftet med en lönehöjning är inte pengarna i sig, utan vad pengarna kommer att ge eller göra för dig, försök igen)
- Jag vill få en ersättning som ligger i paritet med min insatts.
(Självklart, men vad är syftet med det. Vad skulle det innebära för dig)
- Ett erkännande och bekräftelse på det jag bidrar med .

A: Vilka alternativ står till buds för att nå det syftet?
(Här gäller det att brainstorma och därefter vara analytisk)
- Annan ersättning i form av extra utbildning eller andra förmåner.
- Fler betalda semesterveckor
- Ett bonussystem som är direkt kopplat till min insatts.

- En chef som tydligare uppmärksammar mitt bidrag.

 


Kan framgång förutspås?
I vilken utsträckning påverkar våra förutsättningar våra möjligheter att nå framgång?
En idag klassisk studie är den som inleddes på 60-talet där man lät 4-5 åringar välja mellan en liten belöning nu, eller en större senare. Den kallas "delayed gratification" eller "belöning i förlängning" och hänvisas till än idag på universitetets psykologiutbildning.
Barnet sitter med en vuxen i ett övervakat rum och får följande instruktion; du kan få den här godisen nu, men om du väntar 10 minuter medan jag gör ett ärende så kommer du att få två när jag är tillbaka. Några valde att vänta, medan andra åt upp den första så fort försöksledaren lämnat rummet.

Dessa barn följdes sedan, där man jämförde deras situation vid givna tidpunkter; grundskolan, högre studier och i arbetslivet.
En övervägande del av de barn som kunde lägga band på sig, påvisade också avsevärt större framsteg vad det gällde betyg, ansvar, inkomst, socialt umgänge och självkänsla. Det som diskuteras än idag är huruvida beteendet vid den första testen med godiset är genetiskt eller socialt nedärvt. Trogna läsare av Lövéns informationsbrev känner till min övertygelse; det sociala arvet har störst inverkan.

En annan övertygelse jag har är att även om förutsättningarna har en inverkan, så är det inte dem som styr vårt liv - det gör vi. Det jag kan se hos framgångsrika människor är att de har en vilja (läs: motivation) att lyckas, samt att de tar medvetna beslut (läs: val)

Nyckeln till framgång
En annan klassisk studie gjordes av Virginia Satir. Av 1000 lyckade människor selekterade hon ut de som också var lyckliga. (hennes definition på framgångsrik) När dessa jämfördes framkom några gemensamma drag.
Definitionen av framgångsrik är individuell, och skall så förbli. Min personliga är "att gå framåt", alltså motsatsen till att stå stilla eller fastna. En person som beklagar sig över sin situation och inte gör något åt den är per min definition allt annat än framgångsrik.

Virginias definition av en framgångsrik människa var en person som var både lyckad på utsidan (ex. arbete, status och inkomst) och lycklig på insidan (ex. självkänsla, relationer, balans). Det som förenade dessa personer i hennes studie var följande fem egenskaper;
- Hög självinsikt/självkännedom
- Empati för andra
- Omvärldsbevakande
- Omfattande  personligt ledarskap
- Agerar med stor integritet

Som läsare av Lövéns informationsbrev kommer det här resultat knappast som någon chock. Men jag tycker det är både intressant och spännande att man lyckats påvisa dessa idéer på en förhållandevis vetenskaplig nivå.

Virginia Satir gick bort 1988, men hennes idéer och arbete lever vidare inom Avanta-gruppen. Läs mer på www.avanta.net.

Hantera motgångar
Upplever du utmaningar i ditt liv, står du kanske inför en svår uppgift eller beslut? Vår rädsla har ett stort inflytande på vårt beteende - tyvärr inte alltid till vår fördel.
Känner du igen dig i ingressen - i så fall har jag ett tips till dig. Svara på följande frågor genom att skriva ned dem.
1. Vad i ditt liv var en gång en önskan som du idag uppfyllt? (partnern, jobbet, boendet, osv)
2. Har du någon stor utmaning bakom dig som du tagit dig genom?
3. Vad är du stolt över i ditt liv?
Jag vill att du kommer på minst 5 saker på varje fråga. Läs sedan igenom listan några gånger och svara sedan på följande fråga; den utmaning du står inför idag, är den verkligen större/värre än alla dina tidigare?

Avslutningsvis en tanke..
Framgång uppnås genom gott omdöme, gott omdöme får vi av erfarenhet, erfarenhet uppnås ofta genom dåligt omdöme.

 

Vill du inte ha detta brev i fortsättningen? Gå till www.loven.se och avregistrera dig under <annat>
Har du fått detta brev av en vän eller kollega och vill ha det direkt till din e-post i fortsättningen? Gå till www.loven.se och registrera dig under <annat>. På samma plats kan du läsa tidigare distribuerade informationsbrev från Lövén